Home > News > Emil Žagar: Lagrangeeva geometrijska interpolacija z racionalnimi prostorskimi kubičnimi Bezierovimi krivuljami (2. del)

Emil Žagar: Lagrangeeva geometrijska interpolacija z racionalnimi prostorskimi kubičnimi Bezierovimi krivuljami (2. del)

Date: 15. 1. 2012
Source: Numerical analysis seminar
Sreda 18. 1. 2012 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Emil Žagar: Lagrangeeva geometrijska interpolacija z racionalnimi prostorskimi kubičnimi Bezierovimi krivuljami (2. del)

Povzetek:  Na seminarju si bomo pogledali Lagrangeevo geometrijsko interpolacijo šestih točk v prostoru z racionalnimi kubičnimi Bezierovimi krivuljami. Pokazali bomo, da pri določenih naravnih predpostavkah rešitev interpolacijskega problema obstaja in je enolična. Rešitev bomo poiskali v zaključeni obliki, kar daje problemu uporabno vrednost v praktičnih aplikacijah. Dodatno kvaliteto rešitvi daje asimptotični red aproksimacije, ki je najvišji možen, to je 6. Z numeričnimi primeri bomo ponazorili, da lahko shema vodi v obetavno geometrijsko (nelinearno) subdivizijsko shemo.