Home > News > Mirko Dobovišek: Preslikave, ki ohranjajo trojni Jordanov produkt

Mirko Dobovišek: Preslikave, ki ohranjajo trojni Jordanov produkt

Date: 16. 1. 2012
Source: Operator theory seminar
Četrtek, 19. 1. 2012, ob 12:30, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21.

Dodatne informacije najdete na domači strani seminarja:

http://stop.fmf.uni-lj.si/