Home > News > Primož Moravec: Tenzorski kvadrat proste nilpotentne grupe

Primož Moravec: Tenzorski kvadrat proste nilpotentne grupe

Date: 17. 1. 2012
Source: Algebra seminar
Sreda, 18. januarja 2012, ob 10. uri v Plemljevem seminarju, Jadranska 19/III, Ljubljana