Home > News > Javni razpis štipendij za študij slovenskih državljanov v tujini

Javni razpis štipendij za študij slovenskih državljanov v tujini

Date: 23. 1. 2012
Source: News from Office of the Dean for students
Javni sklad je objavil javni razpis štipendij za študij slovenskih državljanov v tujini. Rok prijave je najkasneje do vključno 4. 5. 2012.

Javni sklad je objavil javni razpis štipendij za študij slovenskih državljanov v tujini. Na javnem razpisu lahko študentje pridobijo štipendijo za šolnino in življenjske stroške.

Rok prijave je najkasneje do vključno 4. 5. 2012.

Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala in sicer:

za dodiplomski ali podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike ali medicine in

- za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike.

Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-stipendij-za-studij-slovenskih-drzavljanov-v-tujini-za-leto-2012-128-jr/.