Home > News > Milan Hladnik: Prvi mednarodni matematični kongresi, 4. del: Kongresi okrog prve svetovne vojne

Milan Hladnik: Prvi mednarodni matematični kongresi, 4. del: Kongresi okrog prve svetovne vojne

Date: 15. 2. 2012
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Torek, 21. 2. 2012, od 16h do 18h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. Peti kongres so organizirali na univerzi v Cambridgeu v Angliji  poleti 1912 s posebnim poudarkom  na uporabni matematiki in ob  velikem številu udeležencev iz ZDA. Ta kongres spada še v optimistični  predvojni čas mednarodne matematične enotnosti. Prva svetovna vojna je  v tem pogledu marsikaj spremenila. Povojna kongresa v Strasbourgu 1920  in v Torontu 1924 nista bila zares internacionalna, saj so bili izključeni matematiki iz držav centralni sil, Nemčije, Avstrije,  Madžarske in Bolgarije. Kljub temu je bila leta 1920 ustanovljena  (okrnjena) Mednarodna matematična zveza, predhodnica sedanje IMU.