Home > News > Zagovor diplome: Jasna Zadnik, Matematični modeli in algoritmi pri zvijanju proteinov

Zagovor diplome: Jasna Zadnik, Matematični modeli in algoritmi pri zvijanju proteinov

Date: 21. 2. 2012
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: četrtek, 1. 3. 2012, ob ob 12. uri v predavalnici Plemljev seminar, Jadranska 19/III. Zagovor diplome: petek, 2. 3. 2012, ob 9. uri v predavalnici 3.07, Jadranska 21/III.


Jasna Zadnik, absolventka uporabne matematike, bo opravljala diplomski izpit v četrtek, 1. 3. 2012, ob ob 12. uri v predavalnici Plemljev seminar, Jadranska 19/III, diplomsko delo z naslovom »Matematični modeli in algoritmi pri zvijanju proteinov« pa bo zagovarjala v petek, 2. 3.  2012, ob 9. uri v predavalnici Plemljev seminar, Jadranska 19/III.

 

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Karin Cvetko Vah,
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • doc. dr. Emil Žagar.