Home > News > Andrej Bauer in Matija Pretnar: delavnica o strežniku Tomo in snjemanju video lekcij

Andrej Bauer in Matija Pretnar: delavnica o strežniku Tomo in snjemanju video lekcij

Date: 20. 2. 2012
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 21. 2. 2012, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Seminar za diskretno matematiko in seminar za osnove matematike in teoretičnega računalništva bomo ob začetku semestra porabili za delavnico, s katero se bomo pripravili na poučevanje v novem semestru. Predvideni urnik:

S seboj prinesite prenosnik. Na sistemu MacOS bomo uporabljali Screenflow (komercialni program), na sistemih MS Windows in Linux pa Wink (odprto-kodni program).
 
Sproti bomo postorili še kaj na spletni učilnici, tako da je to primeren dogodek tudi za urejanje vaših predmetov na spletni učilnici. 

Vabljeni!