Home > News > Gašper Zadnik: Pomen ravnin v CAT(0) geometriji

Gašper Zadnik: Pomen ravnin v CAT(0) geometriji

Date: 24. 2. 2012
Source: Geometry seminar
Ponedeljek 27.2.2012 ob 10.15, soba 3.06 na Jadranski 21
Na predavanju bom predstavil pomen (totalno geodezično vloženih evklidskih) ravnin v CAT(0) prostoru, ki dopušča kakšno lepo delovanje grupe z izometrijami. Motivacija izhaja iz analognih rezultatov na mnogoterostih nepozitivne prerezne ukrivljenosti: flat torus theorem [Gromoll, Wolf ...] (ter njegov obrat), rank rigidity theorem [Ballmann], duality condition [Chen, Eberlein] ...
Številni rezultati iz teorije mnogoterosti nepozitivnih prereznih
ukrivljenosti so za večji razred CAT(0) prostorov še vedno zgolj
hipotetični.