Home > News > Uroš Tkalec: Geometrija in topologija vozlov v nematskih tekočekristalnih koloidnih disperzijah

Uroš Tkalec: Geometrija in topologija vozlov v nematskih tekočekristalnih koloidnih disperzijah

Date: 26. 3. 2012
Source: Geometric topology seminar
Sreda, 29. 2. 2012, ob 10. uri, predavalnica 3.07, Jadranska 21/III.