Home > News > Milan Hladnik: Hiperciklični operatorji

Milan Hladnik: Hiperciklični operatorji

Date: 27. 2. 2012
Source: Operator theory seminar
Četrtek, 1. 3. 2012, ob 12:30, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21.

Dodatne informacije najdete na domači strani seminarja:

http://stop.fmf.uni-lj.si/