Home > News > Karin Cvetko Vah: Poševne mreže in binarne operacije na funkcijah

Karin Cvetko Vah: Poševne mreže in binarne operacije na funkcijah

Date: 28. 2. 2012
Source: Algebra seminar
Sreda, 29. februarja 2012, ob 10. uri v Plemljevem seminarju, Jadranska 19/III, Ljubljana