Home > News > Jolanda Modic: Evklidsko razdaljne matrike grafov

Jolanda Modic: Evklidsko razdaljne matrike grafov

Date: 28. 2. 2012
Source: Numerical analysis seminar
Sreda 29. 2. 2012 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Jolanda Modic: Evklidsko razdaljne matrike grafov

Povzetek:  Teorijo evklidsko razdaljnih matrik bomo uporabili v teoriji grafov. Pokazali bomo, da so razdaljne matrike poti in ciklov ter uteženih poti in uteženih ciklov evklidsko razdaljne. Poiskali bomo njihove generirajoče točke ter si ogledali nekaj konkretnih primerov.