Home > News > Peter Legiša: Veliki spori v matematiki

Peter Legiša: Veliki spori v matematiki

Date: 29. 2. 2012
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Torek, 6. 3. 2012, od 16h do 18h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek: Za Obzornik sem napisal recenzijo knjige: Hal Hellman, Great Feuds in Mathematics, Ten of the Liveliest Disputes
Ever,  John Wiley & Sons, 2006, 250 str.Avtor  je pred tem izdal tri knjige o velikih sporih:  v medicini, naravoslovju  in tehniki.  Vse so doživele ugoden sprejem in tako je na predlog založbe Wiley  napisal še knjigo o velikih sporih v matematiki. Na predavanju bom skušal povedati še nekaj več iz te knjige.