Home > News > Franc Forstnerič: Prave holomorfne vložitve neskončno povezanih ravninskih domen v C^2

Franc Forstnerič: Prave holomorfne vložitve neskončno povezanih ravninskih domen v C^2

Date: 1. 3. 2012
Source: Complex analysis seminar
Torek, 06.03.2012 ob 12:30, soba 3.06 na Jadranski 21