Home > News > Bojan Kuzma: Matrike z maksimalnim ali minimalnim komutantom

Bojan Kuzma: Matrike z maksimalnim ali minimalnim komutantom

Date: 5. 3. 2012
Source: Operator theory seminar
Četrtek, 8. 3. 2012, ob 12:30, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21.

Dodatne informacije najdete na domači strani seminarja:

http://stop.fmf.uni-lj.si/