Home > News > Matjaž Konvalinka: Kljuke in ogrizki, 2. del

Matjaž Konvalinka: Kljuke in ogrizki, 2. del

Date: 12. 3. 2012
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 13. 3. 2012 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. Formula o kljukah je klasičen rezultat, ki daje število standardnih Youngovih tabel določene oblike (in dimenzije nerazcepnih upodobitev simetrične grupe); ekvivalentno, število poti med prazno razčlenitvijo in dano razčlenitvijo v Youngovi mreži (mreži razčlenitev z relacijo vsebovanosti). Če namesto vseh razčlenitev vzamemo samo n-ogrizke (se pravi take razčlenitve, ki jim ne moremo odstraniti robnega traku dolžine n) in primerno interpretiramo relacijo vsebovanosti, dobimo standardne označene tabele. Lam, Lapointe, Morse in Shimozono, ki so te tabele definirali, so našli formulo za število vseh tabel za n <= 3. Predstavil bom domnevo, ki daje formulo za število standardnih označenih tabel za vse n, predstavil računalniško generiran dokaz za n <= 7 in orisal prve korake proti dokazu v splošnem. To je skupno delo s Susanno Fishel.