Home > News > Jože Malešič: Reidemeistrova torzija in teorija vozlov, 1. del

Jože Malešič: Reidemeistrova torzija in teorija vozlov, 1. del

Date: 26. 3. 2012
Source: Geometric topology seminar
Sreda, 14. 3. 2012, ob 10. uri, predavalnica 3.07, Jadranska 21/III.