Home > News > Miha Habič: Metoda preddoločanja skozi Boolove modele

Miha Habič: Metoda preddoločanja skozi Boolove modele

Date: 12. 3. 2012
Source: Mathematics and theoretical computing seminar
Torek, 13. 3. 2012, od 12h do 14h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek: Ogledali si bomo, kako iz danega Boolovega modela konstruiramo nov (klasični) model teorije množic. Lastnosti tega novega modela so močno odvisne od strukture Boolove algebre, na kateri je slonel Boolov model, ta odvisnost pa nam omogoča konstrukcijo modelov "po meri". Na koncu bomo metodo tudi posplošili na primer, ko želimo resničnostne vrednosti jemati iz poljubne delno urejene množice.