Home > News > Miha Habič: Cohenovo preddoločanje in hipoteza kontinuuma

Miha Habič: Cohenovo preddoločanje in hipoteza kontinuuma

Date: 19. 3. 2012
Source: Mathematics and theoretical computing seminar
Torek, 19. 3. 2012, od 12h do 14h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek: Opisano metodo preddoločanja bomo uporabili na praktičnem primeru. S pomočjo primerno izbrane delno urejene množice bomo ustvarili model, kjer je hipoteza kontinuuma resnična, in takega, kjer je neresnična. Metode, uporabljene pri tem, bomo posplošili in si tako pripravili teren za dokaz Eastonovega izreka.