Home > News > Marko Kandić: Idealska trikotljivost pozitivnih operatorjev (zagovor doktorske disertacije)

Marko Kandić: Idealska trikotljivost pozitivnih operatorjev (zagovor doktorske disertacije)

Date: 19. 3. 2012
Source: Operator theory seminar
Četrtek, 22. 3. 2012, ob 12:30, v predavalnici 3.05 na Jadranski 21.

Dodatne informacije najdete na domači strani seminarja:

http://stop.fmf.uni-lj.si/