Home > News > Tadej Kanduč: ADI metoda za enačbo Ljapunova

Tadej Kanduč: ADI metoda za enačbo Ljapunova

Date: 20. 3. 2012
Source: Numerical analysis seminar
Sreda 21. 3. 2012 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Tadej Kanduč: ADI metoda za enačbo Ljapunova

Povzetek:  Reševanje enačbe Ljapunova se pojavi pri reševanju večih problemov v
teoriji kontrolnih sistemov. Ogledali si bomo iterativno metodo ADI, s katero lahko rešujemo večje sisteme. Pomembno vlogo pri hitrosti konvergence ima dobra izbira iteracijskih parametrov. Iteracijo lahko dodatno pospešimo s t.i. kompresijo stolpcev rešitve in Galerkinovo projekcijo.