Home > News > Špela Jezernik Širca: Modeliranje finančnih trgov z LPPL modelom in ARMA-GARCH ostanki

Špela Jezernik Širca: Modeliranje finančnih trgov z LPPL modelom in ARMA-GARCH ostanki

Date: 21. 3. 2012
Source: Seminar for probability, statistics, and financial mathematics
Četrtek, 22. marec 2012, ob 14.30 v predavalnici 3.05 na Jadranski 21 v Ljubljani