Home > News > Jurij Volčič: Periodičnost in injektivnost končno razsežnih algeber

Jurij Volčič: Periodičnost in injektivnost končno razsežnih algeber

Date: 22. 3. 2012
Source: Algebra seminar
Sreda, 28. marca 2012, ob 10. uri v Plemljevem seminarju, Jadranska 19/III, Ljubljana