Home > News > Marko Razpet: Kratek sprehod skozi zgodovino matematike - I

Marko Razpet: Kratek sprehod skozi zgodovino matematike - I

Date: 28. 3. 2012
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Torek, 27. 3. 2012, od 16h do 18h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek: Obravnavali bomo nekaj ključnih mejnikov
v zgodovini matematike. Pripomogli so k temu,
da se je matematika otresla jarmov, ki so jo težili,
in se povzpela do neslutenih višin.