Home > News > Miha Habič: Eastonov izrek

Miha Habič: Eastonov izrek

Date: 26. 3. 2012
Source: Mathematics and theoretical computing seminar
Torek, 27. 3. 2012, od 12h do 14h, Plemljev seminar

Povzetek: Naše ugotovitve, da lahko posplošeno hipotezo kontinuuma potrdimo ali prekršimo pri (skoraj) poljubnem kardinalu bomo krepko posplošili in si ogledali Eastonov izrek. Ta v neformalni obliki trdi, da teorija ZFC o kontinuumski funkciji, t.j. kardinalnem eksponenciranju z bazo 2, razen najočitnejšega ne pove ničesar. Način preddoločanja, ki ga bomo pri dokazu uporabili, je zanimiv že sam po sebi, saj na netrivialen način združuje več pristopov, ki se pojavijo v teoriji preddoločanja.

Vabljeni!