Home > News > Andrej Bauer in Tomaž Pisanski: Predavanje na videu

Andrej Bauer in Tomaž Pisanski: Predavanje na videu

Date: 26. 3. 2012
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 27. 3. 2012 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. Na konkretnem primeru bomo prikazali, kako je mogoče na preprost način zapisati in ohraniti pomembne dele predavanja na videu. Med drugim bomo v živo prikazali programa ScreenFlow in Vimeo ter uporabo digitalne tablice. Predavanje bo dostopno na Vimeu.