Home > News > Milan Hladnik: Prvi mednarodni matematični kongresi, 5. del: Kongresa v Bologni in Zürichu

Milan Hladnik: Prvi mednarodni matematični kongresi, 5. del: Kongresa v Bologni in Zürichu

Date: 30. 3. 2012
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Torek, 3. 4. 2012, od 16h do 18h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek: Kongres v Bologni leta 1928 je bil po daljšem času spet
pravi mednarodni kongres, odprt za matematike iz vseh dežel brez
političnega izključevanja, po številu udeležencev (836) in po številu
vabljenih predavanj (16) največji dotlej.

Kongres v Zürichu leta 1932 je bil (zaradi gospodarske krize) spet
nekoliko skromnejši (667 udeležencev). Prvič je bila vabljena
govornica ženska (Emmy Noether), kar je na tem nivoju tudi v
celotnem 20. stoletju silno redek dogodek. Na tem kongresu je
leta 1920 ustanovljena mednarodna matematična zveza praktično
nehala delovati.