Home > News > Nik Stopar: Nilpotentni, algebraični in kvazi regularni elementi

Nik Stopar: Nilpotentni, algebraični in kvazi regularni elementi

Date: 2. 4. 2012
Source: Algebra seminar
Sreda, 4. aprila 2012, ob 10. uri v Plemljevem seminarju, Jadranska 19/III, Ljubljana