Home > News > Marko Orel: Delovanje CT naprave

Marko Orel: Delovanje CT naprave

Date: 3. 4. 2012
Source: Operator theory seminar
Četrtek, 5. 4. 2012, ob 12:30, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21.

Dodatne informacije najdete na domači strani seminarja:

http://stop.fmf.uni-lj.si/