Home > News > Matejka Kavčič: Model ocenjevanja kreditnega tveganja

Matejka Kavčič: Model ocenjevanja kreditnega tveganja

Date: 10. 4. 2012
Source: Seminar for probability, statistics, and financial mathematics
Četrtek, 12. april 2012, ob 14.30 v predavalnici 3.05 na Jadranski 21 v Ljubljani