Home > News > Boštjan Kovač: Aproksimacija krožnega loka z Bézierovo krivuljo (2. del)

Boštjan Kovač: Aproksimacija krožnega loka z Bézierovo krivuljo (2. del)

Date: 13. 4. 2012
Source: Numerical analysis seminar
Sreda 18. 4. 2012 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Boštjan Kovač: Aproksimacija krožnega loka z Bézierovo krivuljo (2. del)

Povzetek:  Ogledali si bomo aproksimacijo enotskega krožnega loka z Bézierovimi krivuljami stopnje 3 in 4, ki v robnih točkah zadoščajo različnim stopnjam geometrijske zveznosti. Najprej bom predstavil nekaj že znanih rezultatov enostranskih aproksimacij, nato pa še najnovejše ugotovitve glede najboljše aproksimacije. Kriterij v izračunih je radialna/Hausdorffova razdalja med krožnim lokom in iskano Bézierovo krivuljo.