Home > News > Kris Stopar: Karakterizacija Steinovih in 1-konveksnih kompleksnih prostorov

Kris Stopar: Karakterizacija Steinovih in 1-konveksnih kompleksnih prostorov

Date: 15. 4. 2012
Source: Complex analysis seminar
Torek, 17.04.2012 ob 12:30, soba 3.06 na Jadranski 21