Home > News > Zagovor diplome: Sabina Kapler, Vpliv feroelektričnih nanodelcev na elekrooptične lastnosti polimerno-dispergiranih tekočih kristalov

Zagovor diplome: Sabina Kapler, Vpliv feroelektričnih nanodelcev na elekrooptične lastnosti polimerno-dispergiranih tekočih kristalov

Date: 16. 4. 2012
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v sredo, 25. aprila 2012 ob 14. uri v predavalnici F-5 na Jadranski 19

Sabina KAPLER absolventka Visokošolskega strokovnega študija Fizikalna merilna tehnika, bo zagovarjala diplomsko delo z naslovom Vpliv feroelektričnih nanodelcev na elekrooptične lastnosti polimerno-dispergiranih tekočih kristalov v sredo, 25. aprila 2012 ob 14. uri v predavalnici F-5 na Jadranski 19.

Komisija:

  • prof. dr. Žiga Šmit,
  • prof. dr. Janez Dolinšek,
  • prof. dr. Martin Čopič in
  • prof. dr. Irena Drevenšek Olenik (mentorica).