Home > News > Predavanje na seminarju za Teorijo operatorjev

Predavanje na seminarju za Teorijo operatorjev

Date: 18. 4. 2012
Source: Operator theory seminar

Zaradi odsotnosti nekaterih stalnih clanov seminarja in zaradi praznikov
bo naslednje predavanje v cetrtek, 10. 5. 2012.