Home > News > Oliver Dragičević: Holomorfni funkcijski račun za Ornstein-Uhlenbeckov operator na Wienerjevih prostorih

Oliver Dragičević: Holomorfni funkcijski račun za Ornstein-Uhlenbeckov operator na Wienerjevih prostorih

Date: 23. 4. 2012
Source: Complex analysis seminar
Torek, 24.04.2012 ob 12:30, soba 3.06 na Jadranski 21