Home > News > Prof. Gorazd Planinšič: Poučevalski pomen fizikalnega poskusa

Prof. Gorazd Planinšič: Poučevalski pomen fizikalnega poskusa

Date: 1. 5. 2012
Source: Monday physics colloquium
Ponedeljek, 7. maja 2012, ob 16:15 v predavalnici F1, FMF UL, Jadranska 19, Ljubljana

Pred predavanjem vse udeležence vabimo na čaj!


Povzetek:

    Poučevalski pomen fizikalnega poskusa

(predavanje ob izvolitvi za rednega profesorja fizike)

    Prof. Gorazd Planinšič, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

Od konca 19 stoletja so fizikalni poskusi sestavni del poučevanja fizike. Vendar se naše razumevanje poučevalske vloge fizikalnih poskusov s časom spreminja. Danes fizikalni poskusi niso več zgolj ilustracija fizikalnih pojavov, temveč dobivajo vse bolj aktivno vlogo pri konstruiranju znanja in s tem podobno vlogo, kot jo imajo v raziskovanju.  Raziskave na področju izobraževalne fizike (angleško Physics Education Research) omogočajo razvoj novih poučevalskih pristopov, ki povečujejo uspešnost učenja. Razvoj novih tehnologij (predvsem IKT in računalniško podprtih meritev) omogoča, da uporabimo poučevalske pristope na kreativen način, ob izvajanju  meritev in opazovanju pojavov, o katerih smo lahko nekoč le govorili. V predavanju bom predstavil primere poskusov in poučevalskih pristopov, ki nudijo priložnosti za konstrukcijo novega znanja.