Home > News > Šolska terminska kartica Urbana - navodila in obrazci

Šolska terminska kartica Urbana - navodila in obrazci

Date: 4. 5. 2012
Source: News from Office of the Dean for students
Spremembe za pridobitev šolske terminske kartice Urbana
Spoštovani!
 
Obveščamo vas, da je prišlo do nekaterih sprememb za pridobitev šolske terminske kartice Urbana ter medkrajevne vozovnice za prevoz v medkrajevnem prometu.

Od 01.01.2012 velja nov Zakon o subvencioniranju prevozov, za pridobitev mesečne medkrajevne vozovnice pa morajo študenti izpolniti obrazec "VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV " (v priponki) in ga oddati na Centru za socialno delo (kjer imajo stalno prebivališče). Tega obrazca zavodi NE potrjujejo.
 
Ko študent prejeme ODLOČBO iz Centra za socialno delo, gre z odločbo do prevoznika (v našem primeru LPP), kjer mu izdamo mesečno MEDKRAJEVNO vozovnico. Za pridobitev vozovnice za MESTNI PROMET pa morajo študenti izpolniti "OBRAZEC ZA IZDAJO ŠOLSKE TERMINSKE KARTICE URBANA " (v priponki), zavodi morajo ta obrazec požigosati in podpisati, na osnovi požigosanega in podpisanega obrazca na LPP-ju izdamo študentu mesečno vozovnico.

Mesečno vozovnico za mestni promet študentu izdamo tudi na osnovi vašega potrdila o vpisu.
 
Opomba: Linija 3G (LJUBLJANA - GROSUPLJE) je registrirana kot medkrajevna linija, kot plačilno sredstvo pa se uporablja Urbana, vendar ker je ta linija registrirana kot medkrajevna linija, morajo študenti izpolniti obrazec " VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV" in ga oddati na Centru za socialno delo.
 
Opomba: Če bo LPP sklenil dogovor z Ministrstvom, bo potrebno še za nekatere mestne linije izpolniti obrazec VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV in jih oddati na Centru za socialno delo (na primer za linije: 6B Ljubljana - Notranje Gorice, 19I Ljubljana - Ig, 25 Medvode - Zadobrova....) Več o tem je zapisano na spletni strani LPP-ja. V tem primeru ne bo potrebno izpolnjevati Obrazca za izdajo šolske terminske kartice Urbana.

Vse naštete obrazce si lahko študenti natisnejo na naši spletni strani (www.lpp.si), obrazec "VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV" pa lahko študenti natisnejo tudi na spletni strani Ministrstva za delo, na portalu e-uprava ter kupijo v nekaterih knjigarnah. Obrazec "Vloga za dodelitev subvencije k ceni prevoza", ki je veljala do sedaj za pridobitev mesečne vozovnice, ne velja več.