Home > News > Primož Lukšič: GreGAS - Enciklopedija grafov

Primož Lukšič: GreGAS - Enciklopedija grafov

Date: 13. 5. 2012
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 15. 5. 2012 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek. Enciklopedija grafov je spletna enciklopedija zbirk grafov, katere namen je raziskovalcem pomagati poiskati in uporabljati podatke o različnih družinah grafov. Ustvarjena je bila kot del projekta GreGAS, ki ga financira Evropska Znanstvena Fundacija, s ciljem, da postane splošna referenca in arhiv zbirk grafov in podobnih objektov, na voljo za uporabo in prispevke vsem znanstvenikom in raziskovalcem.

Na seminarju bodo predstavljene funkcionalnosti enciklopedije z željo po pridobitvi povratnih informacij in idej za nove vsebine.

Title: GreGAS - Encyclopedia of Graphs

Abstract. Encyclopedia of Graphs is an online encyclopedia of graph collections aiming to help researchers find and use data about different families of graphs. It has been created as a part of the ESF funded GreGAS project with the goal of becoming a general reference and repository of graphs and graph-like structures offered to all scientists and researchers for use and to provide new contributions.

At the seminar the functionalities of the Encyclopedia with be presented with the goal of getting feedback and advice on possible new collection to be included.