Home > News > Izidor Hafner: Zgodovina logike na Poljskem

Izidor Hafner: Zgodovina logike na Poljskem

Date: 9. 5. 2012
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Torek, 15. 5. 2012, od 16h do 18h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. Podan bo razvoj poljske logike med obema vojnama.