Home > News > Janko Bračič: Množice operatorjev, določene z numeričnim zakladom

Janko Bračič: Množice operatorjev, določene z numeričnim zakladom

Date: 15. 5. 2012
Source: Operator theory seminar
Četrtek, 17. 5. 2012, ob 12:30, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21.

Dodatne informacije najdete na domači strani seminarja:

http://stop.fmf.uni-lj.si/