Home > News > Jurij Kovič: Zemljevidi konfiguracij

Jurij Kovič: Zemljevidi konfiguracij

Date: 21. 5. 2012
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 22. 5. 2012 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek. Definirali bomo zemljevide in grafe praporov geometrijskih konfiguracij in z njihovo pomočjo obravnavali problem določitve vseh kombinatorično različnih geometrijskih reprezentacij Pappusove konfiguracije. Predstavljena metoda je uporabna tudi za druge konfiguracije.

Title: Maps of configurations

Abstract. We define maps and flag graphs of configurations and discuss the problem of finding all combinatorially different geometrical representations of the Pappus configuration. The presented method can be used also for other configurations.