Home > News > Zagovor doktorata: Peter Gregorčič, Brezdotično opazovanje optodinamskih pojavov

Zagovor doktorata: Peter Gregorčič, Brezdotično opazovanje optodinamskih pojavov

Date: 17. 5. 2012
Source: Department of Physics PhD defense
v ponedeljek, 21. 5. 2012 ob 8.30 uri v predavalnici F-1 na Jadranski 19.

Peter Gregorčič, univ. dipl. fiz., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Brezdotično opazovanje optodinamskih pojavov«, v ponedeljek, 21. 5. 2012 ob 8.30 uri v predavalnici F-1 na Jadranski 19.

Komisija:

  • red. prof. dr. Martin Čopič,
  • red. prof. ddr. Denis Đonlagić (FERI UM),
  • akad. prof. dr. Franc Forstnerič (dekan),
  • red. prof. dr. Janez Možina (mentor; FS UL) in 
  • izred. prof. dr. Igor Poberaj.