Home > News > Zagovor diplome: Anita Dobnik, Grafi in poroke

Zagovor diplome: Anita Dobnik, Grafi in poroke

Date: 17. 5. 2012
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 22. 5. 2012, ob 14. uri v mali sejni sobi na Jadranski 19/I.
 

Anita DOBNIK, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Grafi in poroke« v torek, 22. 5. 2012, ob 14. uri v  mali sejni sobi na Jadranski 19/I.

 

K o m i s i j a :

  • doc. dr. David Dolžan (mentor),
  • doc. dr. Primož Moravec,
  • doc. dr. Emil Žagar.