Home > News > Zagovor diplome: Manja Ščetinec, Izvor in karakterizacija merilnih napak v tokovnem senzorju elektronskega števca električne energije

Zagovor diplome: Manja Ščetinec, Izvor in karakterizacija merilnih napak v tokovnem senzorju elektronskega števca električne energije

Date: 24. 5. 2012
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v četrtek, 24. maja 2012 ob 14.30 v predavalnici F-3 na Jadranski 19

Manja ŠČETINEC absolventka Visokošolskega strokovnega študija Fizikalna merilna tehnika, bo zagovarjal diplomsko delo z naslovom Izvor in karakterizacija merilnih napak v tokovnem senzorju elektronskega števca električne energije v četrtek, 24. maja 2012 ob 14.30 uri v predavalnici F-3 na Jadranski 19.

Komisija:

  • prof. dr. Žiga Šmit,
  • prof. dr. Janez Dolinšek,
  • prof. dr. Tomaž Prosen,
  • prof. dr. Dean Cvetko (mentor) in
  • Tomaž Peterman, univ. dipl. fiz. (somentor).