Home > News > Primož Skale: Načrtovanje in razvoj iskalnika za potrebe policije

Primož Skale: Načrtovanje in razvoj iskalnika za potrebe policije

Date: 27. 5. 2012
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 29. 5. 2012 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek: Na seminarju bomo predstavili načrtovanje in razvoj spletnega iskalnika, ki zaposlenim v policiji omogoča iskanje po različnih internih virih podatkov (predvsem Lotus Notes podatkovnih bazah).

Predstavili bomo osnovne koncepte sistemov za iskanje in izbiranje informacij (angl. Information Retrieval Systems), dve odprto-kodni rešitvi (Apache Lucene in Solr), na katerih iskalnik temelji, in dva teoretična modela za iskanje in ocenjevanje zadetkov glede na vhodno poizvedbo.

Na kratko bomo tudi prikazali varnostni mehanizem, ki ga iskalnik upošteva in proces indeksiranja podatkov.

Literatura:

  • N. Fuhr, »Models in information retrieval«, Lectures on information retrieval, Springer-Verlag, New York, str. 21-50, 2011.
  • C. D. Manning, P. Raghavan, H. Schütze, Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, 2008.
  • S. Melnik, S. Raghavan, B. Yang, H. Garcia-Molina, »Building a Distributed Full-Text Index for the Web«, ACM Transactions on Information Systems, št. 19, zv. 3, str. 217-241, 2001.
  • G. Salton, C. Buckley, »Term-weighting approaches in automatic text retrieval«, IP&M, št. 25, zv. 5, str. 513-523, 1988.
  • J. Zobel, A. Moffat, »Inverted files for text search engines«, ACM Computing Surveys, št. 38, zv. 2, 2006.
  • IBM, Inside Lotus: The Architecture of Notes and the Domino Server, 2000.
  • M. McCandless, E. Hatcher, O. Gospodnetiæ, Lucene in Action, Manning Publications Co., Greenwich, U.S., 2010.