Home > News > Andrej Perne: Čebišev-Fourierove spektralne metode za neperiodične robne probleme (3. del)

Andrej Perne: Čebišev-Fourierove spektralne metode za neperiodične robne probleme (3. del)

Date: 28. 5. 2012
Source: Numerical analysis seminar
Sreda 30. 5. 2012 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Andrej Perne: Čebišev-Fourierove spektralne metode za neperiodične robne probleme (3. del)

Povzetek:  Na seminarju bomo predstavili Čebišev-Fourierove spektralne metode za numerično reševanje neperiodičnih robnih problemov. Numerično rešitev iščemo v obliki poldomenske Čebišev-Fourierove vrste, kjer so trigonometrične bazne funkcije grupirane kot poldomenski polinomi Čebiševa
prve in druge vrste. Spektralne koeficiente izračunamo z metodo kolokacije. Ogledali si bomo konstrukcijo metode, analizo napake, konvergenčne rezultate ter preverili delovanje metode na numeričnih primerih.