Home > News > Blaž Mojškerc: Struktura parakontrakcij

Blaž Mojškerc: Struktura parakontrakcij

Date: 28. 5. 2012
Source: Operator theory seminar
Četrtek, 31. 5. 2012, ob 12:30, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21.
Dodatne informacije najdete na domači strani seminarja: