Home > News > Zagovor diplome: Luka Goljevšček, Jedrne metode v strojnem učenju

Zagovor diplome: Luka Goljevšček, Jedrne metode v strojnem učenju

Date: 29. 5. 2012
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: četrtek, 7. 6. 2012, ob 11. uri v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II. Zagovor diplome: petek, 8. 6. 2012, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.
 

Luka GOLJEVŠČEK, absolvent uporabne matematike, bo opravljal diplomski izpit v četrtek, 7. 6. 2012, ob 11. uri v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II, diplomsko delo z naslovom »Jedrne metode v strojnem učenju« pa bo zagovarjal v petek, 8. 6. 2012, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Martin Juvan,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Matjaž Omladič (mentor).