Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Klara Pugelj, Modeli pri upravljanju portfeljev

Zagovor dela diplomskega seminarja: Klara Pugelj, Modeli pri upravljanju portfeljev

Date: 29. 5. 2012
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 5. 6. 2012, ob 14.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.
 

Klara PUGELJ, absolventka študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom "Modeli pri upravljanju portfeljev" v torek, 5. 6. 2012, ob 14.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • doc. dr. Dejan Velušček.