Home > News > Janez Mrčun: Homotopske grupe topoloških grupoidov s posplošenim izhodiščem

Janez Mrčun: Homotopske grupe topoloških grupoidov s posplošenim izhodiščem

Date: 1. 6. 2012
Source: Geometry seminar
Ponedeljek 4.6.2012 ob 10.15, soba 3.06 na Jadranski 21